top of page

תחזית מזג האוויר

תחזית מזג האוויר לאתר הסקי גודאורי מחולקת

לשלושת חלקי ההר, תחתית, מרכז, פסגה

ניתן לגלול את מסך התחזית לצד כאשר אתם צופים דרך הטלפון

מרכז האתר - 2632 מ׳

תחתית האתר - 1998 מ׳

פסגת האתר - 3267 מ׳

bottom of page