תחזית מזג האוויר

תחזית מזג האוויר לאתר הסקי גודאורי מחולקת

לשלושת חלקי ההר, תחתית, מרכז, פסגה

ניתן לגלול את מסך התחזית לצד כאשר אתם צופים דרך הטלפון

מרכז האתר - 2632 מ׳

תחתית האתר - 1998 מ׳

פסגת האתר - 3267 מ׳